HỘI THẢO ĐỊNH CƯ CHÂU MỸ THÁNG 6 – 2019

HỘI THẢO ĐỊNH CƯ CHÂU MỸ 2019  NHẬP QUỐC TỊCH CHO CẢ GIA ĐÌNH CHỈ TRONG 03 THÁNG “Gặp gỡ và tư vấn trực tiếp cố vấn di trú cấp cao” Một lần nữa, New Ocean IMMI mang đến cho quý vị cơ hội được gặp gỡ và tư vấn trực tiếp từ cố vấn … Continue Reading »