QUY TRÌNH HỒ SƠ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ CƠ BẢN

Bước 1. Quý vị đăng ký tham gia hội thảo hoặc đăng ký gặp gỡ luật sư qua các kênh sau:

  • Đăng ký qua form đăng ký bất kỳ trên website newoceanimmi.com hoặc form sau: https://newoceanimmi.com/lien-he/
  • Đăng ký trực tiếp qua các số HOTLINE: 0966721155 – 0964560066 – 0964560022
  • Đăng ký bằng cách để lại tin nhắn qua fanpage https://www.facebook.com/NewOcean.IMMI/

Bước 2. Tư vấn bước đầu hồ sơ và xác nhận lịch hẹn

  • Chuyên viên đánh gia và phân loại hồ sơ của New Ocean sẽ tư vấn hồ sơ ban đầu.
  • Lập cuộc hẹn cho quý vị phù hợp với lịch làm việc của Luật sư và quý vị.
  • Quý vị không phải nộp bất kỳ khoản phí nào cho New Ocean trong bước này.

Bước 3. Luật sư Di trú tư vấn và ký hợp đồng

  • Luật sư Di trú sẽ tư vấn trực tiếp cho quý khách ngay sau hội thảo tại Địa điểm hội thảo hoặc tại Văn phòng của New Ocean.
  • Ký hợp đồng trực tiếp với Hãng luật Úc Parish Patience.
  • Trong quá trình thực hiện công việc với Bộ di trú, New Ocean sẽ thường xuyên thông báo tiến trình thực hiện cho quý khách.

? Đặc biệt: New Ocean dành tặng ngay 300 – 500AUD khi ký hợp đồng với Parish Patience thông qua New Ocean IMMI.
Liên hệ với New Ocean hoặc trực tiếp điền phiếu thông tin đăng ký khi ký hợp đồng để nhận được ưu đãi này! 

Trân trọng !